Hoe gaan wij om met Corona?

Lieve klanten,

De huidige situatie rondom het Coronavirus doet onwerkelijk aan. Er zijn veel vragen en zorgen natuurlijk ook. We realiseren ons hoe belangrijk gezondheid en omkijken naar elkaar is.

Het is een gek idee dat we onze unieke en geliefde plek de komende tijd met minder mensen kunnen delen. Zeker na al onze enthousiaste voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

We volgen de steeds veranderende berichtgeving natuurlijk op de voet en hopen zo snel mogelijk weer onze gasten op een normale manier te mogen ontvangen. Dit zijn de huidige maatregelen;

• Bootverhuur is mogelijk. Maximaal 3 personen per boot tenzij uit 1 gezin/huishouden.

• Een deel van de bruggen en sluizen blijven t/m 28 april dicht in winterstand. Dit betekent dat ze niet standaard draaien, maar wel op afroep

• De haven is gewoon open, er is water en stroomvoorziening mogelijk.

• Het toiletgebouw is vanwege een noodverordening tot en met 28 april gesloten.

• Algemene regels: geen groepsvorming met drie of meer personen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens) en dat er onderling 1,5 m. afstand van elkaar bewaard kan worden.

• Ter bescherming van onze gasten en onze collega’s er geen hand tot hand contact is. Er zal op verschillende extra plaatsen handen gewassen of gedesinfecteerd kunnen worden.

• Voor de gasten die al hebben geboekt, gelden, hoe lastig soms ook, de annuleringsvoorwaarden. Hoe dit er precies uitziet gaan we per boeking bekijken. Voor boekingen die niet plaats kunnen vinden tot 28 april 2020, is de voucher regeling van kracht (zie andere nieuwsbericht)

Wij volgen de adviezen en voorwaarden zoals aangegeven door de HISWA-RECRON https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk

Namens het hele team van Sailingcenter Langweer wensen wij iedereen gezondheid, rust en ruimte in deze onzekere tijden toe.

Voucher regeling

Heeft u een boot gehuurd met vertrek en aankomst voor 28 april 2020? En wilt u de door u gehuurde boot annuleren? Kijkt u dan even naar de volgende regeling omtrent de aangifte van een voucher door ons.
Let op: dit betreft alleen boekingen met vertrek en aankomst voor 28 april 2020, voor de overige boekingen gelden de normale annuleringsregels zoals beschreven in de huurvoorwaarden. 

Voorwaarden voucher:

  1. De Yachtcenter Langweer voucher wordt uitgegeven ingeval van annuleren van gehuurde elektrische boten, in verband met het niet kunnen uitvoeren van de verhuur in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en geldt met ingang van 10 april 2020 voor annuleringen die zijn of worden gedaan op boekingen met vertrek en aankomstdatum tot en met 28 april 2020.
  2. Yachtcenter Langweer kan er voor kiezen deze voucher-regeling ook in te zetten op annuleringen gedaan door de consument vanwege de coronacrisis, ingeval Yachtcenter Langweer, ondanks de door de overheid ingestelde maatregelen of nadat die maatregelen zijn opgeheven, in staat is uitvoering te geven aan de overeenkomst.  We zijn daartoe evenwel niet verplicht.
  3. De Yachtcenter-voucher heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum. Dit betekent dat de consument binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum of ingangsperiode van de huurovereenkomst de vervangende huurperiode, vaar- of zeilcursus dient te hebben geboekt. Deze vervangende huurperiode, cursus of verblijf dient, onder voorbehoud van beschikbaarheid van het vaartuig, plaats te vinden uiterlijk voor 30 september 2021.
  4. De Yachtcenter-voucher kan alleen worden ingewisseld bij Yachtcenter Langweer. 
    De waarde van de voucher is gelijk aan de hoogte van het door de consument reeds betaalde en door Yachtcenter Langweer ontvangen bedrag, inclusief de eventueel betaalde reserverings- en administratiekosten, en biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronkelijke boeking gemoeid was.
  1. Ingeval de kosten behorende bij de nieuwe overeenkomst/boeking hoger liggen dan de waarde van de voucher, is de consument gehouden het verschil bij te betalen. Daarbij zijn de reguliere betalingstermijnen van toepassing. Ingeval de kosten bij de nieuwe overeenkomst lager liggen dan de waarde van de watersport-voucher, wordt voor het verschil een nieuwe voucher verstrekt door Yachtcenter Langweer (of verdisconteerd op de reeds afgegeven voucher), waarop de voorwaarden in deze voucher-regeling eveneens van toepassing zijn.
  2. Op de voucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, het reserveringsnummer, de naam van de consument en een unieke nummercode duidelijk vermeld. De voucher is niet overdraagbaar aan een derde, niet inwisselbaar voor geld en wordt niet als betaalmiddel geaccepteerd tijdens het verblijf of de huurperiode.
  3. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht en/of de overheid haar maatregelen langer laat voortduren dan 28 april 2020.