Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden van toepassing op de huur van een elektrische “houseboot”

1. Bij het niet afnemen van boot/boten door huurder als overeengekomen, vervalt de huursom aan Yachtcenter Langweer, ook als de huursom nog niet was voldaan. Bij annulering van het gehuurde gelden de volgende percentages:
– 50% van de huursom is verschuldigd bij annulering vanaf moment van boeken tot een maand voorafgaand aan de huurperiode
– 75% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een maand tot een week voorafgaand aan de huurperiode
– 100% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een week voorafgaand aan de huurperiode
Een boeking via de website geldt ook als een juridische wilsovereenkomst. De boekingsovereenkomst per e-mail is slechts een administratieve handeling.
NB: een annulering die samenhangt met Corona, valt onder de normale annuleringsvoorwaarden. Corona is niet meer een onvoorziene omstandigheid.

2. Slecht weer is voor rekening van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de overeenkomst.
Yachtcenter Langweer behoudt zich het recht om op ieder moment de huurovereenkomst te beëindigen, zonder reductie of restitutie van de huursom. Yachtcenter kan de huurovereenkomst beëindigen als:
– De weersomstandigheden dit vereisen
– De huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt
– De huurder overlast veroorzaakt in of rond watersportplaatsen en jacht- en passantenhavens of op de openbare wateren
Deze punten worden beoordeeld door Yachtcenter Langweer.

3. Bij de aanvang van de huurperiode stelt Yachtcenter Langweer het vaartuig ter beschikking aan de huurder. Yachtcenter draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een volledige en deugdelijke uitrusting.

4. Yachtcenter Langweer is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder en andere opvarenden, tenzij deze schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Yachtcenter Langweer.
Yachtcenter is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen Yachtcenter en huurder overeengekomen vaargebied.

5. De huurder dient voor afvaart zich te legitimeren met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of ID-kaart. Ook dient de huurder voor afvaart de boot te controleren op schades, gebreken en ontbrekende inventaris. Indien de huurder iets tegenkomt moet hij dat voor afvaart melden bij Yachtcenter Langweer, anders komt hem hierop geen beroep toe bij terugkomst.

6. Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan de boot of inventaris direct aan Yachtcenter te melden. Huurder heeft bij het huren een eigen risico, te weten € 900,-.
Het eigen risico kunt u pinnen bij het inchecken en bij terugkomst krijgt u deze weer retour gestort indien de boot weer schadevrij wordt ingeleverd*.
Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij de huurder. Voor het laten verrichten van reparaties door derden tijdens de verhuurperiode is de toestemming van Yachtcenter Langweer nodig.

7.  Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer. Tevens is het niet toegestaan de boot anders te gebruiken dan bedoeld door Yachtcenter Langweer.
Het vaargebied van de elektrische “houseboot” is beperkt tot het Friese meren gebied / Friesland. Het is NIET toegestaan om op het IJsselmeer te komen met deze boten of over het Prinses Margrietkanaal te varen (kruisen van dit kanaal mag wel)

8. Verhuurtijden:
Week: vrijdag vanaf 19.00 uur tot vrijdag 12.00 uur
Midweek: maandag vanaf 10.30 uur tot vrijdag 12.00 uur
Weekend: vrijdag vanaf 19.00 uur tot zondag 17.00 uur

Let op: de boot moet op de in te leveren tijd leeg en schoon in onze haven liggen.

Inchecktijden:
Week: vrijdag tussen 19.00 en 20.30 uur
Midweek: maandag tussen 10.30 en 13.00 uur
Weekend: vrijdag tussen 19.00 en 20.30 uur

9. Voor inlevering moet de boot zowel van binnen als van buiten veeg schoon worden gemaakt. Bij te laat inleveren wordt de borg ingehouden.

10. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken of te schrijven.

11. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord.

12. Bij afvaart is de dieseltank vol, u dient de boot ook weer volgetankt in te leveren. Let op: dit betreft speciale blauwe diesel, die kunt u niet overal tanken!

Door het plaatsen van de boeking verklaart de huurder zich akkoord met bovenstaande. Bij afhalen van de boot dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit mag een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart zijn.

REIS-/ANNULERINGSVERZEKERING
Wij adviseren onze klanten een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u zelf door omstandigheden uw vakantie moet annuleren of voor het geval u tijdens uw vaarvakantie persoonlijke spullen verliest. U zult niet de eerste zijn die een camera of telefoon in het water laat vallen…

* indien u schade heeft veroorzaakt aan een boot van een derde, dan bent u de volledige borgsom kwijt.