Annuleringsbeleid

Hoe zit het met annuleren?

Een elektronische of telefonische reservering geldt als een juridische wilsovereenkomst. Vanaf dat moment bent u de huursom verschuldigd. De schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts een administratieve handeling.

Bij het niet afnemen van boot/boten door huurder als overeengekomen, vervalt de huursom aan Yachtcenter Langweer, ook als de huursom nog niet was voldaan. Bij annulering van het gehuurde gelden de volgende percentages:
– 50% van de huursom is verschuldigd bij annulering vanaf moment van boeken tot een maand voorafgaand aan de huurperiode
– 75% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een maand tot een week voorafgaand aan de huurperiode
– 100% van de huursom is verschuldigd bij annulering binnen een week voorafgaand aan de huurperiode

Annuleren kunt u ook alleen schriftelijk (per e-mail) aan ons doorgeven. Vervolgens zullen wij de boot weer vrijgeven* en proberen deze weer te verhuren. Indien wij de boot kunnen verhuren, zal er een restitutie plaatsvinden van de huursom (maximaal het bedrag waar de boot opnieuw voor verhuurd wordt). Er zal wel € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

Wij begrijpen dat u liever niet annuleert, en voor ons is een annulering natuurlijk ook niet leuk. Wij adviseren u dan ook altijd een annuleringsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

* (gedeelte van) de huursom dient te zijn voldaan voordat we de boot opnieuw vrijgeven voor verhuur. VB: stel u annuleert 10 dagen voor vertrek, dan bent u 75% van de huursom verschuldigd volgens de annuleringsregels. Zodra deze 75% door ons is ontvangen, zullen we de boot vrijgeven voor nieuwe verhuur.

Covid 19 annuleringsbeleid

Covid-19 is niet nieuw, we hebben hier inmiddels al sinds maart 2020 mee te maken. Ook regels omtrent afstand houden, groepsvorming en eventuele sluitingen van horeca, voorzieningen, etc zijn (helaas) ook niet nieuw. Dit betekent dat het zowel voor u als huurder, als voor ons geen onvoorziene situatie meer is en dat een annulering vanwege Covid-19 valt onder de “gewone” annuleringsregels: